URGENT: Enviem tots una carta al President del Parlament Europeu!

Copieu i enganxeu el text dins el missatge adreçat a : president@europarl.europa.eu
Dear sir,

As a Catalan and European, I want to express my great concern because of the statements made today (september 2012, the 28th) by Mr. Alejo Vidal-Quadras, member of the European Parliament,  against the Catalans’ right to decide their national future, asking for  a Spanish army-led action  against Catalonia, its citizens and its democratic institutions if we decide democratically to secede from Spain.

As you can understand, the statements made by Mr Alejo Vidal-Quadras seem to come from a non-democratic minded person, and they dangerously remember me the fascist military regime from Franco’s dictatorship. Furthermore, that speech sinks the European Parliament democratic prestige in a total disrepute.

I hope you will take the proper actions to discipline Mr. Vidal-Quadras and prevent future similar non-democratic attitudes by other European Parliament members.

As a Catalan I expect a clear declaration of the European Parliament against the use of armed force against nations implementing  the most basic democratic and human right: the self-determination right.

Yours sincerely,

(la vostra signatura)
o ompliu el formulari
————————————————————————-
Aquí teniu un enllaç a la notícia que explica les declaracions en qüestió: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/indignacio-twitter-amb-vidal-quadras-per-amenacar-catalunya-2214128
I a sota  la traducció al català de la carta en anglès, perquè tothom entengui el que està enviant:

Benvolgut senyor,Com català i europeu, vull expressar la meva gran preocupació per les declaracions realitzades avui (setembre de 2012, del 28) pel Sr Alejo Vidal-Quadras, membre delParlament Europeu, en contra del dret dels catalans a decidir el seu futur nacional , sol · licitant una acció militar dirigida per espanyols contra Catalunya, els seus ciutadansi les seves institucions democràtiques si decidim democràticament per separar-se d’Espanya.Com es pot entendre, les declaracions fetes pel Sr Alejo Vidal-Quadras semblen provenir d’una persona de ment no democràtic, i que em recorda perillosament el règimmilitar feixista de la dictadura de Franco. D’altra banda, aquest discurs s’enfonsa el Parlament Europeu prestigi democràtic en un descrèdit total.

Espero que es prenguin les mesures adequades per disciplinar el Sr Vidal-Quadras i prevenir futurs similars actituds no democràtiques per altres membres del ParlamentEuropeu.

Com català espero una clara declaració del Parlament Europeu en contra de l’ús de la força armada contra els països que apliquen el dret més bàsic democràtic i humà: el dret d’autodeterminació.

El saluda atentament,

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s